ENERGETSKA EFIKASNOST

Energetski efikasni objekti primjenom KNX tehnologije

Efikasno korišćenje energije je odgovornost svih nas. Pored zaštite životne sredine veoma je korisno i sa finansijske strane. Primjenom KNX tehnologije vaš objekat počinje da štedi za Vas ne lišavajući vas udobnosti i komfora.

Kako?

Integracijom KNX tehnologije vaš objekat se konstantno prilagodjava trenutnoj situaciji. On zna da kada niste u prostoriji da svjetlo treba isključiti, on zna da klima ne treba da radi kada su otvoreni prozori, on zna da zimi smanji temperaturu kada napustite objekat, on zna da ljeti spusti roletne kada grijje sunce… on zna…

Koliko?

Sprovedena istraživanja na objektima na kojima je izvršena integracija KNX sistema su pokazala sledeće:
Ušteda energije kontrolom pojedinih sistema:


  • - Kontrola grijanja u svakoj prostoriji – od 14 – 25%
  • - Kontrola hlađenja u svakoj prostoriji – od 20 – 45%
  • - Kontrola rasvjete – od 25 – 58%
  • - Kontrola roletni u zavisnosti od položaja sunca – od 9 – 32%
  • Kontrolom svih navedenih sistema ukupna prosječna ušteda se kreće od 15 do čak 50%.

Gdje?

U zavisnosti od tipa objekta razlikuje se i nivo uštede energije.

  • - Stambeni objekti – od 15 do 35%
  • - Poslovni objekti – od 18 do 42%
  • - Hoteli – 23 do 50%
  • - Javni objekti (škole, vrtići, muzeji…) – od 21 do 43%